Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

61 miljoner till uppsalaforskning inom humaniora och samhällsvetenskap

2013-10-24

Mats G. Hansson vid Centrum för forsknings- & bioetik som får 36 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond till ett etikprogram.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har idag beviljat cirka 290 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Av dessa får Uppsala universitet sammanlagt nära 61 miljoner kronor. Ett av tre bidrag till stora forskningsprogram går till uppsalaforskaren Mats G. Hansson vid Centrum för forsknings- & bioetik som får 36 miljoner kronor till ett etikprogram.

Totalt 61 projekt har beviljats anslag från Riksbankens Jubileumsfond. 19 av dessa projektbidrag ges till Uppsala universitet.

Programmet ”Den genetiska riskinformationens etik för individ och samhälle” får 36 miljoner kronor. Det är ett av tre stora programbidrag och leds av professor Mats G. Hansson, Centrum för forsknings- & bioetik vid Institutionen för folkhälso‐ och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Programmet ska analysera de etiska och psykosociala följderna av att fler och fler genetiska data samlas i databaser, samt hitta vägar för beslutsfattare och andra att hantera dessa etiska dilemman.

- Vi ser hur humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning allt oftare tangerar naturvetenskapen, gränserna blir allt mer flytande vilket kräver satsningar på tvärvetenskaplig forskning, säger Göran Blomqvist, vd på RJ.

Sex projekt vid Uppsala universitet inom företagsekonomi, språkstudier, psykologi, etnologi, filosofi och litteraturvetenskap har tillsammans fått nära 20 miljoner kronor. Uppsala universitet har dessutom fått sammanlagt drygt två miljoner kronor till tio stycken forskningsinitieringsprojekt.

Riksbankens Jubileumsfond delar i år också ut bidrag till elva infrastrukturprojekt. Uppsala universitet har fått två av dessa bidrag till ett katalogiserings- och digitaliseringsprojekt om fransk musik från 1690-1726 och ett projekt kring digitalisering av antika mynt vid Uppsala universitet.

Läs mer på RJ:s webbsida