Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

73 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

2013-11-01

Vetenskapsrådet har tagit beslut om projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. Av 1 105 inkomna ansökningar har 86 projekt beviljats bidrag på sammanlagt 437 miljoner kronor. Uppsala universitet har fått totalt nära 73 miljoner fördelat på 20 bidrag.

I årets stora utlysning från Vetenskapsrådet ingick tre bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap; "Projektbidrag", "Projektbidrag - Förutsättningar för tillväxt" samt "Rambidrag inom kultur- och kulturarvsområdet".

- Söktrycket har varit enormt i år. Vi har tagit emot 30 procent fler ansökningar än förra året, säger Kerstin Sahlin, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet.

I år ligger beviljandegraden på 8,8 procent. Till en liten del påverkas beviljadegraden av att Vetenskapsrådet sedan ett antal år tillbaka beviljar större bidrag och bidrag för längre perioder än tidigare.

Vetenskapsrådet har i uppdrag av regeringen att stödja unga forskare i sin karriär. I år går 43 procent av de beviljade bidragen inom humaniora och samhällsvetenskap till unga forskare.
Uppsala universitet får sammanlagt nära 73 miljoner kronor till 20 olika projekt i årets utlysning.

Här är några av de största bidragen till Uppsala universitet:

  • Kulturgeografen Dominic Power får drygt 10 miljoner kronor i rambidrag till kulturforskning för projektet ”Kultur, kreativitet och ekonomi”.
  • Lingvisten Ute Bohnacker får 9 miljoner i bidrag till projektet ”Språkstörning eller typisk språkutveckling? Utveckling av metoder för språklig bedömning av flerspråkiga barn i Sverige”
  • Statsvetaren Julia Jennstål får nära 6 miljoner i bidrag för projektet ”Deliberativa medborgare i det civila samhället: hur, när och varför medborgare engagerar sig politiskt”
  • Statsvetaren Sofia Näsström får nära 6 miljoner i bidrag för projektet ”Rätt till medborgarskap: problemet, principen och politiken rörande en ny lag”

Läs mer om årets bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådets webbplats.