Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

42 miljoner till uppsalaforskning inom utbildningsvetenskap

2013-11-08

Vetenskapsrådet har tagit beslut om projektbidrag inom stora utlysningen inom utbildningsvetenskap. Vetenskapsrådet delar ut nära 220 miljoner kronor till 38 projekt för perioden 2013-2018. Uppsala universitet har fått mest bidrag av alla lärosäten - totalt drygt 42 miljoner till sex projekt.

I årets stora utlysning inom utbildningsvetenskap ingick "Projektbidrag" samt "Projektbidrag: Utvärdering av utbildningsreformer – intentioner, genomförande, effekter".

Totalt kom 297 ansökningar in till Vetenskapsrådet. 38 projekt beviljades bidrag. Det ger en beviljandegrad på 12,8 procent. Uppsala universitet beviljades bidrag till sex projekt.

– Söktrycket har varit ungefär lika stort i år som förra året och många ansökningar håller mycket hög kvalitet, säger Eva Björck, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet. Knappt hälften av de projekt som nu beviljas bidrag är längre än tre år.

Här är de beviljade bidragen inom utbildningsvetenskap till Uppsala universitet:

 • Björn Furuhagen, Historiska institutionen: "Kampen om lärarutbildningen Aktörer och paradigm i Sverige och Finland 1946-2011" (Utvärdering av utbildningsreformer).
 • David E Kronlid, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier: "Undervisning och lärande av praktisk kunskap".
 • Mikael Palme, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier: "Familjerna i det nya utbildningslandskapet. Vägval, tillgångar och strategier 1985-2016". (Utvärdering av utbildningsreformer)
 • Sharon Rider, Filosofiska institutionen: "Vad ska en svensk kunna?".
 • Henrik Román, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier: "Vem har styrt skolan? Kommunen, skolan och staten under 60 år av svenska skolreformer i en föränderlig värld".
 • Anders Sjöborg, Teologiska institutionen: "Religionsundervisning i senmoderna Sverige: lärarprofessionalitet på gränsen mellan offentligt och privat".

Totalt beviljat belopp för perioden 2013-2018 (tkr) per lärosäte - totalt 218 875 000 kronor:  

 • Uppsala universitet 42 361 000     
 • Göteborgs universitet 28 878 000     
 • Linköpings universitet 25 875 000     
 • Umeå universitet 24 620 000     
 • Stockholms universitet 22 699 000     
 • Örebro universitet 21 291 000     
 • Luleå tekniska universitet 8 744 000     
 • Karolinska institutet 8 435 000     
 • Högskolan Väst 7 425 000     
 • Lunds universitet 7 005 000

Läs mer på Vetenskapsrådets webbplats