Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Vinnova beviljar medel till projektet Finansiell och reell ekonomi

2013-11-21

Adri de Ridder, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen och verksam vid Campus Gotland har av Vinnova beviljats medel för projektet Finansiell och reell ekonomi inom utlysningen Forskning om finansiella marknader – planeringsbidrag.

Bidraget om närmare 200 000 kr ska bekosta en förstudie. Målet med projektet är att tillgängliggöra data om ägandeförhållanden inom företag listade på Stockholmsbörsen i syfte att underlätta forskning på området.