Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

30 miljoner till forskning inom ekonomi

2013-12-03

Ragnar Söderbergs stiftelse presenterar idag fyra forskningsprojekt inom ekonomiämnena som tillsammans beviljats drygt 30 miljoner kronor för forskning i fyra år. Nationalekonomen Mikael Carlsson och hans grupp vid Uppsala universitet är en av de forskargrupper som fått stiftelsens forskningsbidrag.

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap. Denna utlysning vände sig till akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har nydanade idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla ekonomivetenskaplig forskning.

I utlysningen har stiftelsen valt att rikta sig inte bara till yngre forskare utan också till nyskapande forskningsprojekt i mindre forskningsmiljöer. Förutom forskarnas meriter och projektidé bedömdes mervärdet med forskargruppens sammansättning relativt projektidén. Av 60 ansökningar beviljades fyra projekt bidrag.

De utvalda Ragnar Söderbergprojekten i ekonomi är:

  • Beteendeaspekter av institutionell design, Tommy Anderssons projektgrupp vid Lunds universitet.
  • Moderna makroekonomiska modellers underliggande antaganden, Mikael Carlssons projektgrupp vid Uppsala universitet.
  • Ledning av kulturell mångfald, Laurence Romanis projektgrupp vid Handelshögskolan i Stockholm.
  • Intuition och reflektion i ekonomiskt beslutsfattande, Gustav Tinghögs projektgrupp vid Linköpings universitet.