Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Fredspris till Peter Wallensteen

2014-01-02

Fredsforskaren Peter Wallensteen

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har utsett uppsalaforskaren Peter Wallensteen vid institutionen för freds- och konfliktforskning till mottagare av föreningens förnärmsta utmärkelse, Eldh-Ekblads fredspris 2013. Priset delades ut vid nyårskonserten i universitetsaulan.

Peter Wallensteen får priset för sitt betydelsefulla arbete med att sprida kunskap om fredlig konflikthantering och sitt långvariga fredsengagemang.

Prismotivering: ”Peter Wallensteen har gjort oerhört betydelsefulla insatser för freds- och konfliktforskningen i Sverige. Wallensteen har inte bara publicerat en stor mängd vetenskapliga artiklar och litteratur. Han har också varit en föregångare i Sverige med att bygga upp institutionen i Uppsala och det vetenskapliga studiet av väpnade konflikter och dess hantering. UCDP i Uppsala, ett av många program där Wallensteen verkar, är nationellt och internationellt erkänt som en pionjärinsats och UCDP:s konfliktfatabas används flitigt världen över. Att fred är ett ämne som går att studera vetenskapligt innebär också att vi får kunskap om hur krig går att förhindra, något som alla borde främja. Wallensteens forskning har utan tvivel skapat förutsättningar för en fredligare värld”.

– Det är en stor ära att få detta erkännande, säger Peter Wallensteen. Fredsforskningen har strävat efter att vara självständig från fredsrörelsen och samtidigt bidra med kunskap och fakta till den. Allt till gagn för vår gemensamma förhoppning om att nå en fredligare värld.

Priset består av ett diplom samt 5 000 kr från avkastningen på den donation som paret Nils och Signe Eldh-Ekblad gjorde då priset inrättades.

– Prissumman kommer jag att ge till Fredens Hus i Uppsala Slott för att stärka forskningsinformationen där. Fredens Hus gör en fantastisk insats, ett värdefullt fredsarbete som når ut till många av kommunens medborgare – i en gammal försvarsanläggning som nu kan bli en bastion för fred, berättar Peter Wallensteen.

Priset delades ut i Universitetsaulan vid den traditionsenliga nyårskonserten, som i år inviger Fredsåret 2014. Medverkande: FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson, världssopranen Barbara Hendricks, Drottningholms Barockensemble och Uppsala Akademiska Kammarkör under ledning av dirigent Stefan Parkman.

Eldh-Ekblads fredspris har delats ut sedan 1960. Bland tidigare mottagare märks bland andra Per Anders Fogelström (1960), Maj-Britt Theorin (1973), Henning Mankell (2000), Peter Englund (2002), Cordelia Edvardson (2007), Stina Oscarson (2011) och Özz Nüjen (2012).