92 miljoner till forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap

6 november 2016

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. Av 1 098 ansökningar har 126 beviljats totalt nära 548 miljoner kronor. Uppsala universitet har fått drygt 92 miljoner i bidrag som fördelas på totalt 23 projektbidrag.

Totalt har Vetenskapsrådet beviljat 547 763 900 kronor i bidrag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap för hela bidragsperioden 2016–2020.

– Bland årets ansökningar finns projekt som behandlar dagsaktuella samhällsproblem och sådana som kommer att bidra med grundläggande teori- och metodutveckling. Det fria projektbidraget bidrar till att stärka forskningen inom en rad områden. Vi påminns om forskares och forskningens centrala roll för för att läsa av och förklara samhällets, människors och kulturers aktuella problem och hanteringen av dessa samtidigt som de fria projekten ökar den grundläggande kunskapen, säger Kerstin Sahlin, huvudsekreterare inom humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet.

Här är listan på de lärosäten som beviljats mest medel:

 • Göteborgs universitet 129 237 700
 • Stockholms universitet 94 975 300
 • Uppsala universitet 92 352 300
 • Lunds universitet 71 901 900
 • Umeå universitet 47 013 700
 • Linköpings universitet 22 600 000
 • Södertörns högskola 19 029 600
 • Kungliga Tekniska högskolan 9 450 000
 • Luleå Tekniska Universitet 7 800 000
 • Malmö Högskola 6 812 000

Vetenskapsrådet har beslutat om bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap inom följande kategorier:

 • Projektbidrag
 • Projektbidrag för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet
 • Projektbidrag för forskning om förutsättningar för tillväxt
 • Projektbidrag för forskning om rasism

Av de 870 ansökningar som kom in till Projektbidrag har Vetenskapsrådet beviljat 88 bidrag. 18 av dessa gick till Uppsala universitet.

Några av de största bidragen till Uppsala universitet inom kategorin projektbidrag gick till:

 • Jakob Andersson: Minnen för livet: Materialitet och minne i forntida främreorientaliska privatpersoners inskrivna föremål                            
 • Carl Fredrik Bergström: En centralisering av regelgivning i Europa? Det rättsliga och politiska styrsystemet för finansmarknaden                            
 • Janny Stapel: Utvecklingen av motoriskt lärande
 • Hedvig Söderlund: Funktionell differentiering i hippocampus: associativ inkodning och återkallning längs dess longitudinella axel och i dess subregioner som en funktion av stimulusmaterial och upprepad återkallning
 • Anna Williams: Mamma hursomhelst. Litterära, vårdrelaterade och mediala berättelser 

Uppsala universitet fick ett av 14 bidrag inom kategorin forskning inom kultur- och kulturarvsområdet:

 • Eva Lindqvist Sandgren: Multisensoriska perspektiv på det senmedeltida Vadstena kloster                                

Uppsala universitet fick inget bidrag inom kategorin forskning om förutsättningar för tillväxt.

Uppsala universitet fick fyra av 17 beviljade bidrag inom kategorin forskning om rasism:

 • Hannah Bradby: Rasism inom hälso- och sjukvården: utveckling och implementering av antirasistiska strategier genom gemensam kunskapsproduktion och utvärdering    
 • Mattias Gardell: Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner                         
 • Ulrika Kjellman: Hur ser du ut människa? Illustrationer av människan som art och ras i vetenskapliga publikationer från 1800 till nutid                    
 • Nikolay Zakharov: Derasifieringsstrategier och praktiker i Brasilien, Storbritannien, Sverige och Sydafrika.